extra bericht!!!

Donderdagavond 24 oktober komt Greet Vermeulen met spontane waarnemingen.
Entreeprijs € 3.50 voor leden en € 6.50 voor niet leden. Iedereen is van harte welkom.
Zaal open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.
Vereniging Aquarius heeft tot doel mensen meer bewust te laten worden op spiritueel en paranormaal gebied. De vereniging organiseert hiertoe wekelijks op donderdagavond een openbare avond waar bekende en minder bekende mediums en deskundigen een demonstratie of lezing op paranormaal, esoterisch, filosofisch en cultureel gebied verzorgen. Ook organiseert de vereniging voor haar leden healing- en meditatieavonden en worden er diverse cursussen gegeven.

Daarnaast verleent zij geestelijke bijstand waar dit van haar mocht worden gevraagd.Met elkaar werken we aan een vereniging die vooral moet blijven stralen, ons streven is dat iedereen die bij ons komt zich op zijn gemak voelt. De vereniging bestaat inmiddels 35 jaar, vooral dankzij de grote inzet van de leden, die met z'n allen zorgen voor een mooie, warme, liefdevolle en gezellige sfeer. De vereniging verricht haar werkzaamheden zonder winstoogmerk. Zij is geen kerkgenootschap, religieuze gemeenschap of sekte. Het maakt voor de vereniging geen verschil of haar leden tot een kerkgemeenschap behoren of niet godsdienstig zijn.

Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking op één van onze avonden.
Een liefdevolle groet namens het gehele bestuur van onze voorzitter

Rinus Verlaan.Foto: Een openbare avond met waarnemingen adhv Foto's van overledenen...